Žárové nástřiky

15.05.2010 10:09

 

Žárové nástřiky představují perspektivní technologii poskytující funkčně efektivní povlaky (keramické, kovokeramické a kovové), používané v mnoha odvětvích průmyslu. Tyto flexibilní, vysoce kvalitní a ekonomické technologie umožňují optimálně přizpůsobit povrchové vlastnosti součásti provozním podmínkám. To vede k prodloužení životnosti, zvýšení spolehlivosti a kvality součásti, a tím i k finanční výhodnosti jejich aplikace (ochrana povrchu před opotřebením, snížení nutnosti výměny dílce, efektivní provoz zařízení atpod.). Tradiční aplikace žárově stříkaných povlaků se zaměřují především na ochranu povrchů, nové aplikace se však čím dál více zaměřují  na funkční vlastnosti daného povrchu. Společným cílem je pak  zvyšování životnosti a funkční spolehlivosti povlakovaného předmětu. 

 

Obecné aplikace:
Využití stavovaných nástřiků obecně, je všude tam, kde se vystačí s poměrně tenkou vrstvou /max. 2,5 mm, výjímečně 3 mm/ a kde není na závadu změna struktury základu, kde se působením tepla při stavování nezpůsobí nežádoucí deformace a kde zvýšená životnost předčí zpracovatelské náklady. V obecném pojetí to jsou různé druhy hřídelí a čepů, kluzná pouzdra, kyvné páky, vahadla, kulisy a mnoho aplikací tam, kde je zapotřebí povlakovat hrany, co jsou např. různé formy, nástroje, měřidla. Pozornost si také zasluhuje operativní možnost oprav vad součástí ze šedé a očkované litiny.

 

Podrobnosti o plamenopráškových stavovaných povlacích, vlastnostech a praktickém použití naleznete ZDE.