Řezačky (některými zákazníky nazývány neodborně jako sekačky) jsou určeny k řezání papíru, kartonů, lepenky, dýhy, plastů a dalších listových materiálů jako jsou kovové fólie, korek, pryž a fólie z plastických hmot.

 

Aktuální nabídku second-hand řezaček naleznete v sekci AKTUÁLNÍ NABÍDKA.

Všechny námi nabízené řezačky jsou po technické kontrole, v pořádku z hlediska funkce a řezu.

 

Aktuální nabídku modernizovaných řezaček ADAST MAXIMA naleznete v sekci MS80 po generální opravě a MS115 po generální opravě

Provádíme také modernizace elektrovýzbroje, tzn. osazení nového programovatelného systému a výměny elektrokomponent u starších typů řezaček papíru PERFECTA SEYPA, po dohodě i řezaček jiných výrobců (POLAR, SCHEINDER), které již vykazují značnou chybovost v řídících jednotkách (zejména v deskách plošných spojů) nebo bezpečnostních infraclonách a jejichž servisní oprava se již z ekonomického hlediska nevyplatí (zejména z důvodu vykazování častých opětovných chyb vzhledem k jejich značné opotřebovanosti a stáří). Výhodou pro naše klienty zejména je, že nedojde k velké prodlevě v činnosti stroje. Veškerý potřebný materiál a úpravy na stroji potřebné na výměnu se nachystají předem na naší dílně, samotná výměna a zprovoznění proběhne u zákazníka a vezme cca. 3-6 dnů (dle stavu a typu stroje). Dodáme nový programovatelný řídící systém BCP6 nebo thINKCUT, nové bezpečnostní infraclony a všechny potřebné komponenty (posuv.motor, frekvenční měníč, snímače, jističe, kabeláž, nový čelní panel atd). Zákazník se pak již nemusí spoléhat na dodávku předražených dílů ze zahraniční ani značně drahý opakovaný servis staré řezačky. Přitom mu zůstane stroj, na který je zvyklý, po mechanické stránce je v pořádku, přičemž dojde k jeho modernizaci a efektivnější činnosti výbavením o novou řídící jednotkou umožňující programování a dodávky dílů lehce dostupných na místním trhu. Odpadne mu tak i nutnost finančně náročné investice do zcela nového zařízení.

 

Provádíme servis, dopravu, nastěhování, instalaci, zaškolení obsluhy, poradenskou činnost.

 

Ke všem dodávaným strojům dodáme průvodní dokumentaci:

katalog nahradních dilu

návod na obsluhu stroje 

návod na obsluhu řídícího systému

elektroschéma.